GasSecure har inngått avtale med Yokogawa om å distribuere GasSecures trådløse gassdetektorer via Yokogawas globale salgsnettverk.
Viking Venture har kjøpt 40% av aksjene i oljeserviceselskapet 4Subsea AS. Selskapet er ledende i sine nisjer på norsk sokkel. Dette er andre investering i Viking Ventures nye investeringskonsept.
Ziebel AS har inngått en avtale med ConocoPhillips der selskapet skal levere distribuerte fiberoptiske intervensjonstjenester på landbaserte installasjoner i USA.
Enhanched Drilling og Meta Downhole er begge nominerte til ONS sine innovasjonspriser. Prisene betegnes som de viktigste teknologiprisene i norsk olje- og gassindustri.